BASKI PATI HAZIRLAMA SİSTEMLERİ
İyi kalitede baskı yapabilmek için pigment boyalar ne kadar önemli ise, baskı patının hazırlanma şekli ve kullanılan kimyasallar da o kadar önemlidir. Son yıllarda işletmeler, white sprite oranını minumuma indirme veya hiç kullanmama yoluna gitmektedirler. Binder kullanımı pigment boya miktarına göre ayarlanmakta, son zamanlarda optimum binder kullanımına dikkat edilmektedir. Viskositenin işletmelerde sabit şekilde tutulması, karıştırma zamanının değişken olması ve pata konan kimyasalların, aynı oranda konulmamasından dolayı renk sapmalarına rastlanmamaktadır.Aşağıda iki değişken pat reçete thickenar örneği verilmektedir.
Su
Binder BS-40
Softopol A2
Köpük Kesici
Fiksatör MET
Emulsifier S
Thickener PP
WHITE SPRITE
878 gr
80 gr
10 gr
2 gr
5 gr
5 gr
20 gr
---
733 gr
80 gr
10 gr
2 gr
5 gr
5 gr
15 gr
150 gr
 
  1000 gr 1000 gr

20 gr kök boyaya kadar 80 gr binder yeterlidir. Boya miktarı arttıkça;binderden,konan boyanın iki katı kadar ilave yapılması tavsiye edilir. Patın pH dengesi  9 olmalıdır.


BINDER BS-40
Akrilat esaslı bir binder olup, bütün baskı metodlarında kullanılır. Bu binderle yapılan baskılarda yumuşak bir tuşe ve iyi haslık özelliklerinin yanı sıra, canlı renk verimi sağlanır.
Katı Madde  (%)
Kimyasal Yapı
Ph  (25 C)
Emilsiyon görünüşü
Viskosite  (25 C ASTM3226)     

=
=
=
=
=

40 ± 1
Akrilik Kopolymeri
5,5 – 6,5
Beyaz sıvı
Max 500 cps

BINDER SEUR
Binder SEUR bütadien - acrylonitrile esaslı su bazlı copolymer.
Her türlü baskıda yumuşak tuşe veren,kullanımı kolay, haslık değerlerini artıran %45’lik baskı binderidir. Özellikle polyester, polyester-pamuk, polyester-viskon kumaşlarda Yaş/Kuru sürtme haslıkları ve renk verimi mükemmeldir.
Katı Madde  (%)
ph
Viskosity
(Brookfield LVF, 60 rpm)

=
=
=

45,0 ± 1,0
8,0 – 9,0
25 – 300

THICKENER PP ( SENTETİK KIVAMLAŞTIRICI )
En yeni ve teknolojik olarak geliştirilmiş, baskıda çok etkili ve düzgün baskı sağlayan bir kıvamlaştırıcıdır. Thickener PP, kolay bir şekilde kullanılabilmesi, sisteme hızlı bir şekilde viskosite verilebilmesi, baskı makinelerinde şablonlardan kolayca geçilebilmesi için özel olarak imal edilmiştir. Thickener PP, ayrıca solüsyonlardaki tuz ve iyonlara karşı hassasiyeti, diğer sentetik kıvamlaştırıcılara göre daha düşüktür.
Kimyasal Yapı
Görünüşü
ph

=
=
=

Poliakrilat esaslı ters emülsiyon
Beyaz Opak
% 1’lik solüsyonda Ph: 5,5 değerindedir.

SOFTOPOL A2
Pigment boyama ve pigment baskı sistemlerinde yumuşak bir tuşe vermek için geliştirilmiş, silikon esaslı yumuşatıcıdır. Diğer yumuşatıcıların aksine, baskının haslık değerlerini düşürmez. Plastikleştirici ve yüzey aktif maddelerin karışımıdır. Kullanım miktarı 7-15 gr arasında değişir. Fularda ise 20 gr’dır.

FİKSATÖR MET
Baskı patında Fiksatör Met ilavesiyle binderin yapıştırma gücü arttırılır. Fiksatör Met polifonksiyonel çapraz bağlarla pigment baskıların yıkama ve sürtme haslıklarını geliştirirler. Kullanım miktarı 5-10 gr arasında değişir. Aşırı miktarda kullanım ise tuşeyi olumsuz yönde etkiler.

EMULSIFIER S
Noniyonik karakterli pigment baskı için geliştirilmiş bir emülgatördür.Su-gaz emülsüyonları oluşturmak için patın içindeki gaz miktarına göre 5-10 gr arasında kullanılır.

KÖPÜK KESİCİ
Pigment baskı için geliştirilmiş, mekanik stabilitesi çok yüksek silikon esaslı bir köpük kesicidir. Kullanım miktarı 2 gr’dır.

 

  Metakim Kimya Sanayi ve Tic.Ltd.Şti. © 2011